Aktualijos

Sveikiname mokinius, kuriems už pasiekimus įteikti mokyklos direktorės Padėkos raštai

Už labai gerą mokymąsi ir lankomumą, aktyvią popamokinę veiklą:

Godai Balalytei,

Už labai gerą mokymąsi ir lankomumą, dalyvavimą konkursuose, aktyvią popamokinę veiklą:

Ligitai Mickevičiūtei,

Aistei Žurinskaitei,

Už labai gerą mokymąsi ir lankomumą:

Irmai Virbalytei,

Už labai gerą mokymąsi, lankomumą, aktyvią veiklą mokinių taryboje bei popamokinėje veikloje

Eimantui Kupčinskui,

Livetai Kasputytei,

Už labai gerą mokymąsi, aktyvią veiklą mokinių taryboje, popamokinėje veikloje:

Vilmai Siniauskaitei,

Už labai gerą mokymąsi ir aktyvią popamokinę veiklą:

Ivetai Stankevičiūtei,

Miglei Kuprinskaitei,

Airai Žiemelytei,

Už labai gerą mokymąsi, aktyvią veiklą mokinių taryboje, popamokinėje veikloje, dalyvavimą parodoje-konkurse „Žiemos puokštė 2016“:

Vikai Janulevičiūtei,

Dovilei Jarašiūtei,

Už gerą mokymąsi ir lankomumą:

Ingai Mikelionytei,

Normantei Kunsevičiūtei,

Aušrai Balevičienei,

Už gerą mokymąsi, aktyvią popamokinę veiklą:

Janinai Jenulevičiūtei,

Gabrielei Muravjovaitei,

Indrei Židžiūnaitei,

Neringai Bielevičiūtei,

Guodai Jusevičiūtei,

Už gerą mokymąsi, lankomumą bei aktyvią popamokinę veiklą:

Rūteniui Zapasnykui,

Aurelijai Kaduškevičiūtei,

Modestui Jotaučiui,

Aušrai Aguonytei,

Už gerą mokymąsi, lankomumą, aktyvią veiklą mokinių taryboje ir popamokinėje veikloje:

Eimantui Supranavičiui,

Už gerą mokymąsi, aktyvią veiklą mokinių taryboje, popamokinėje veikloje:

Eisvinai Giedraitytei,

Kamilei Bitinaitei,

Už gerą mokymąsi, dalyvavimą tarptautiniame festivalyje „Saulės šypsena-2016“ bei aktyvų dalyvavimą popamokinėje veikloje:

Erikai Kudlinskaitei,

Už gerą mokymąsi, aktyvią popamokinę veiklą, dalyvavimą tarptautiniame festivalyje „Saulės šypsena-2016“ bei aktyvią veiklą mokinių taryboje:

Ievai Gustaitytei,

Už gerą mokymąsi, aktyvią veiklą popamokinėje veikloje, dalyvavimą konkurse „Sidabro vainikėlis 2016“:

Viktorijai Gričelauskaitei,

Ingai Stravinskaitei,

Už aktyvią popamokinę veiklą:

Gintarei Vainauskaitei,

Vaidui Ivanauskui,

Dovydui Matuzui,

Justinai Lapaitytei,

Ramūnui Puzarui,

Už labai gerą pamokų lankomumą, aktyvią veiklą mokinių taryboje, popamokinėje veikloje:

Modestui Derilovui,

Už gerą pamokų lankomumą:

Gyčiui Kuokščiui,

Už labai gerą įvairių ugdymo veiklų lankomumą:

Vytarui Radzevičiui,

Už dalyvavimą profesinio meistriškumo konkurse „Žemės vaikai 2016“, aktyvią veiklą mokinių taryboje:

Dovilei Muliuolytei,

Už aktyvią veiklą mokinių taryboje ir  popamokinėje veikloje:

Nerijui Časui,

Neringai Matulevičiūtei,

Už mokyklos vardo garsinimą žaidžiant Veisiejų TVM krepšinio komandoje:

Dariui Stonkui, 
Ankstesni įrašai


Gegužės 31 - oji - diena be tabako. Todėl gegužės 31 d. 9. 35 val.  I a. foje kviečiame cigaretę keisti į obuolį.

Pagrindinis šios dienos tikslas yra apsaugoti dabartinę ir būsimas kartas nuo tabako vartojimo sukeliamų sveikatos, socialinių, aplinkos ir ekonominių problemų bei priverstinio kvėpavimo tabako dūmais užterštu oru (pasyvaus rūkymo).

Gegužės 19 d. įvyko edukacinė išvyka „Lankomi turistiniai objektai Veisiejuose“, kurioje dalyvavo kaimo turizmo organizatoriaus mokymo programos mokiniai (KT14 gr.). 

Gegužės 4 dieną iš stažuotės Danijoje grįžo du Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos mokiniai - Eimantas Mikailionis ir Valentinas Petraitis. 

Baigėsi Erasmus+ programos Leonardo da Vinci paprogramės projektas „Pastatų renovatorius“, Nr. 2015-1-LT01-KA102-013056, kurio koordinatorius  - VšĮ Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinis rengimo centras, o kiti konsorciumo nariai -  VšĮ Vilniaus statybininku rengimo centras,  Alytaus profesinio rengimo centras, Veisiejų technologijos ir verslo mokykla, Klaipėdos statybininkų mokykla ir Plungės technologijų ir verslo mokykla. Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga. 

Gegužės 11 d. Veisiejų TVM mokiniai, dalyvaujantys NVŠ programoje "Medijų sklaida - pažintinis kinas", finansuojamoje Lazdijų rajono savivaldybės, kartu su mokytoja Danguole Sušinskiene ir Lazdijų Kultūros centro vyr. specialiste Egle Kubiliene vyko į edukacinę kelionę.