Aktualijos

Darbuotojų vizitas į Austriją pagal ERASMUS+ programą

2017 m. spalio 4 – 13 d. Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos darbuotojai Laimutė Vaitiekūnienė, Jolanta Talandzevičienė, Rita Balsevičienė, Vytautas Blaževičius, Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos darbuotojai Rita Jūratė Ivaškevičienė, Rima Saikauskienė, Audronė Janonienė, bei Varėnos technologijos ir verslo mokyklos darbuotojai Elena Čepulienė, Daiva Tamulevičienė ir Nijolė Juškelienė dalyvavo stažuotėje Austrijoje. Ši stažuotė buvo įgyvendinama pagal Erasmus+ programos mobilumo projektą „ES šalių patirtis taikant pameistrystę“ Nr. 2017-1-LT01-KA102-034942. Projekto koordinatorius – Veisiejų technologijos ir verslo mokykla, partnerio teisėmis projekte dalyvavo Varėnos technologijos ir verslo mokykla bei Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla. Austrijoje priimantis partneris buvo įmonė „BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH“, vadovaujama ponios Aldonos Biedermann.

Projekto tikslas – sudaryti galimybes konsorciumo institucijų personalui susipažinti su Austrijos praktinio mokymo organizavimo pameistrystės forma patirtimi ir šią praktiką vėliau taikyti savo organizacijose. Austrija profesiniame mokyme taiko pameistrystės arba dualinio mokymo formą. Dualinis mokymas – tai toks profesijos mokymo būdas, kuriame teorinis bei praktinis profesijos mokymai yra atskirti bei vykdomi dvejose vietose: mokymo institucijoje, kuri atsakinga už mokymo programos teorinę dalį (20 %), ir verslo, gamybos ar paslaugų įmonėje (80 %), kuri atsakinga už praktinių žinių, įgūdžių bei kompetencijų perdavimą. Mokinys profesinėje mokykloje mokosi apie 4 metus (priklauso nuo konkrečios profesinio mokymo programos), iš kurių kaip jau minėta 20 proc. mokykloje, ir 80 proc. įmonėje. Įdomus pastebėjimas, kad Austrijos žemėje (Austrijos federaciją sudaro 9 žemės, t.y. administracinis teritorinis vienetas) profesinėse mokyklose mokymo programos nedubliuojamos, t. y., yra viena mokykla rengia automechanikus, kita mokykla IT specialistus, kita žemės ūkio darbuotojus ir t.t.

Projekto metu darbuotojai aplankė Austrijos profesines mokyklas: Fachberufsschule Wolfsber - specializuojasi ruošiant automechanikus ir metalo specialistus, Landesberufschule Eibiswald - IT specialistus, Fachberufsschule für Tourismus Warmbad Villach - specialistus turizmo sričiai, HTL Mössingerstraße - elektromechanikos  srities specialistus. Susipažino su šiose mokyklose vykdomu dualiniu mokymu, mokyklų technine ir materialine baze, profesinio mokymo programomis, metodine medžiaga, vertinimo sistema. Aplankė įmones, įstaigas, kuriose mokiniai atlieką praktikinį mokymą. Vizitų metu taip pat susipažino su praktinio mokymo galimybėmis ir įranga, personalo struktūra ir kvalifikacija, mokinių motyvacijos skatinimu, praktinio mokymo metodais. Vyko diskusijos su personalu apie praktinį ir teorinį mokymą, mokymo metodus, pameistrystės naudingumą praktiniame mokyme. Aplankė WIFI egzaminu centrą  ir TAZ proforentavimo centrą.

Kultūrinės programos metu darbuotojai susipažino su Austrijos kultūra, tradicijomis, žmonėmis. Laisvalaikiu aplankė Austrijos sostinę Vieną, įžymius kultūros ir architektūros paminklus.

Šio projekto metu darbuotojai įgijo patirties, mokėsi, pasisėmė patirties ir žinių apie Austrijoje taikomas teorinio ir praktinio mokymo formas, pameistrystės modelius, patobulino ir padidino savo profesines kompetencijas, kurios pravers pameistrystę taikant savo ugdymo įstaigoje. Tapo labiau suprantamos profesinio mokymo ir darbo rinkos tarpusavio sąsajos, buvo susipažinta su inovatyvia, labiau  į tikslines grupes orientuota veikla. Taip pat buvo patobulintos žinios, kurios padės suprasti, kaip užtikrinti praktinį mokymą atliekantiems asmenims skirto darbo ir veiklos kokybę. Projekto veiklomis buvo užmegzti ryšiai su užsienio partneriais, kurių dėka, pasisėmus tarptautinės patirties, bus kuriama šiuolaikiškesnė, dinamiškesnė, atsakingesnė ir profesionalesnė aplinka organizacijos viduje. Pagerintos užsienio kalbos žinios, susipažinta su socialine, kalbų ir kultūrų įvairove. Įgyta  patirtis didins  motyvaciją  ir pasitenkinimą kasdieniame darbe, didins  galimybes profesinio tobulėjimo ir karjeros raidai.

Šią stažuotę ir projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 
Ankstesni įrašai


Veisiejų  technologijos ir verslo mokyklos abiturientai kartu su lietuvių kalbos mokytoja Danguole Sušinskiene ir istorijos mokytoju Algimantu Tamašausku dalyvavo kino festivalio „Nepatogus kinas 2017“ programoje „Filmai, padedantys augti“.

Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos V17P grupės mokinių komanda - Laura Jaskelevičiūtė, Narvydas Benedika, Deivydas Janulevičius, Osvaldas Šalaševičius, Deividas Vilčinskas – dalyvavo Lietuvos mokinių, mokytojų ir sveikatos priežiūros specialistų konkurso ,,Sveikuolių sveikuoliai“ I etape, kuris vyko Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijoje. Kartu su mokiniais vyko socialinė pedagogė Laima Varnelienė ir neformaliojo švietimo organizatorė Birutė Talandienė.

Rugsėjo – spalio mėn. Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centro organizuotoje tarptautinėje kūrybinėje iniciatyvoje ,,Visi kartu“ dalyvavo ir Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos mokiniai Dovilė Jarašiūtė, Vitas Muliuolis, Dominykas Valenta kartu su anglų kalbos mokytoja Ina Juškyte.

Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos statybininko – apdailininko specialybės mokiniams (ST15 gr.) darbo motopjūklu pamoka vyko netradicinėje erdvėje – VšĮ “Veisiejų urėdijos” Ančios girininkijoje, kurią vedė profesijos mokytojas Virginijus Sušinskas. 

Spalio 17 d. profesijos mokytojos Vida Alšauskienė ir Rita Blaževičienė su mokiniais lankėsi Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje.